Европроекти

                             

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-6068
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):

АЕРОСТАР ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 48 488.14лв.
 
Начало: 19.03.2021 г.
Край:      19.6.2021г.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.097-4378
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):

АЕРОСТАР ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 21 857.64 лв.
 
Начало: 08.04.2021 г.
Край:      08.04.2021г.