Аеро Консултиране

Консултантските услуги на Аеростар ви предоставят експертен поглед, който да ви помогне при взимането на решение за чартиране или ACMI лизинг на самолет, както и за други въпроси, свързани с авиационната индустрия

Базирайки се на експертния опит на екипа ни, Аеростар предлага на бизнес партньорите си следните консултантски услуги в авиационната сфера:

  • Търговско-финансово и правно консултиране в т.ч. изготвяне на годишен бизнес план на авиокомпания, изготвяне и анализ на приходно-разходен прогнозен "business case" по чартърни, "wet lease" и "damp lease" сделки за "lease out" и "lease in";
  • Съставяне и супервизиране на търговски договори за чартърни полети;
  • Предварителен анализ и супервизиране на търговски договори за чартърни полети, изготвени от трети страни;
  • Съставяне на търговско-финансови разчети за полетни операции;
  • Ценообразуване;
  • Съставяне на търговски договори за "wet lease" и "damp lease" операции /в т.ч. AOG lease, ad-hoc lease, back-up договори, средносрочни и дългосрочни лизингови сделки/;
  • Съставяне и актуализация на графично планиране на полетна програма в специализирана софтуерна система;
  • Анализ на утилизация на флота;
  • Съдействие и консултиране при водене на търговски преговори с трети страни;
  • Пазарно проучване с цел вземане на информирани и оптимизирани решения;